Marknadsföring Marknadsföring - övning IV
Marknadsföring - övning IV
Köksexperten planerar en direktreklamkampanj till ett antal medelstora städer i Sverige. Man vet att köksluckor och lådor byts tidigast efter 15 år och målgruppen är villaägare, radhusägare och bostadsrättsinnehavare med hus byggda före 1988. Man har bestämt sig för att låta direktreklamen utgöra basen i sin marknadsföring. Direktreklam kan grovt delas in i adresserad och oadresserad.

Vilket av dessa alternativ ska Köksexperten välja?

Bestäm dig för ett av alternativen och argumentera för eller emot.
Svar
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande