Introduktion Obligatoriska studiearbeten
Obligatoriska studiearbeten

Samtliga fyra studiearbeten skall lösas och skickas till din lärare. Varje studiearbete innehåller flera uppgifter och alla är gjorda i Excel. Det finns markerade rutor (oftast med gul färg) där dina svar och uträkningar skall skrivas in. Till vissa uppgifter finns hjälp och ledtrådar och några av uppgifterna ger omedelbar respons.

Lös uppgifterna på webben och spara ner dina lösningar och svar på din hårddisk. Därefter skickar du in dem antingen via webben (länken till Studiearbeten direkt när du loggat in på kursen) eller som bifogade filer i ett e-mail. Du får tillbaka uppgifterna rättade och kommenterade, så fort det är möjligt, oftast inom någon dag.

Det är viktigt att du skickar fullständiga lösningar där så krävs, inte bara svaren, för att din lärare skall kunna se hur du tänker.

Observera att vissa uppgifter innehåller flera delmoment, som kan vara placerade på olika "flikar". Klicka på flikmarkeringen längst ner på Excelbladet för att växla mellan dessa flikar. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns flera flikar i uppgiften.

Vid examinationen bedöms även sättet att lösa uppgifterna, inte bara att det blir rätt svar. Lös därför studiearbetenas uppgifter som om det vore provuppgifter, det ger dig värdefull träning inför betygsgrundande prov.

Studiearbete 1: Kalkyler 40 p
Studiearbete 2: Redovisning (grundläggande bokföring) 30 p
Studiearbete 3: Redovisning (periodieringar) 40 p
Studiearbete 4: Redovisning (bokslut) 40 p

Tveka aldrig att ta kontakt med din lärare om det är något du undrar över i kursen!

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande