Kalkyler Prissättning - övning I
Prissättning - övning I

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande