Marknadsföring Marknadsmixen - de fyra P:na - övning
Marknadsmixen - de fyra P:na - övning
Marknadsmixen ser olika ut för olika företag. Vilket "P" är viktigast respektive näst viktigast för nedanstående företag, enligt din bedömning?

Något exakt svar finns naturligtvis inte på denna uppgift, men förhoppningsvis väcker den en del kreativa tankar.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande