Marknadsföring Porters U-kurva
Porters U-kurva

För alla små och nya företagare är det svårt att sätta "rätt" pris på varan eller tjänsten. Ett för lågt pris i relation till konkurrenterna väcker misstanke om att produkten inte har den rätta kvalitén. Ett för högt pris kan göra att kunderna drar sig för att komma till köpbeslut.

Porters U-kurva är ett försök att förklara detta:

• y-axeln visar lönsamhet
• x-axeln visar volym
• U-kurvans vänstra del visar försäljning till ett högt pris
• U-kurvans högra del visar försäljning till ett lågt pris

Diagrammet visar att man måste akta sig för att "fastna på mitten" eftersom att lönsamheten där är dålig eller obefintlig. Man säljer då en produkt som inte är så unik att kunderna är beredda att betala lite extra. Den har inte heller de kostnadsfördelar som krävs för att man skall kunna hålla ett lågt pris och därigenom få en stor volym. Enkelt uttryckt kan man säga att till vänster på figuren så uppnår man lönsamhet genom att ha en unik produkt som säljs till ett högt pris. Det kallas för differentiering respektive fokusering eller nisch. Till höger uppnår man lönsamhet genom lågt pris och stor volym. Det kallas för kostnadsöverlägsenhet.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande