Kalkyler Prissättning
Prissättning

Marginal, Bruttovinst
Marginalen eller bruttovinsten är skillnaden mellan försäljningspris och ingående varukostnad. Dessa begrepp är synonyma med TB i de fall rörlig kostnad och varukostnad är samma sak, vilket ofta är fallet.

Marginalprocenten är marginalen eller bruttovinsten dividerat med försäljningspris. Dessa begrepp förekommer oftast i handelsföretag.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande