Introduktion Kursmål och betygskriterier
Kursmål och betygskriterier

Kurs: Företagsekonomi B
Kurskod: FE1202
150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:51


Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs


Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd

Kriterier för betyget Väl godkänd

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande