Marknadsföring Marknadsföring - övning I
Marknadsföring - övning I

Uppgift A:
Köksexpertens produkter säljs till människor med eget boende. Hur bör Köksexpertens typiske kund se ut, förutom att han/hon har eget boende?

Förslag till svar

Uppgift B:
Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet för Köksexperten att få information om marknaden?

Förslag till svar

Uppgift C:
Köksexperten har planer på att lansera sina köksinredningar i Polen. Vad är viktigt att veta om den polska marknaden innan man börjar bearbeta den?

Förslag till svar

Uppgift D:
Köksexperten har tankar på att sälja i Polen via agent. Den tänkta budgeten för det första året ser ut enligt följande:

Marknadsföring:

1 000 000

Kataloger och utställningsmaterial:

200 000

Agentprovision:

12 % på varje såld köksinredning

Pris per köksinredning:

26 000

Rörlig kostnad (material, frakt etc.) per inredning:

16 000

Köksexperten har dessutom som mål att göra en vinst på sin polska försäljning på
300 000. Hur många inredningar måste Köksexperten sälja för att nå detta mål? Skulle du bedöma målsättningen som realistisk?

Förslag till svar
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande