Kalkyler Beräkning av rörelsekapitalbehovet - övning I
Beräkning av rörelsekapitalbehovet - övning I

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande