Introduktion Länklista
Länklista

Här hittar du användbara länkar till kursen.

Skolverket

Skatteverket

PRV (Patent- och Registeringsverket)

SCB

VPC (Värdepapperscentralen)

Affärsvärlden

Veckans Affärer

Dagens Industri

http://www.openoffice.org/

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande