Marknadsföring Krav på målgruppen
Krav på målgruppen

Varje marknad kan delas in i olika målgrupper. En sådan indelning brukar kallas för segmentering. En marknadsundersökning blir naturligtvis aldrig effektiv om vi inte i förväg vet till vilken målgrupp vi riktar vår undersökning.

För att en målgrupp ska kunna utgöra ett underlag för marknadsbeslut måste den uppfylla vissa bestämda kriterier. En målgrupp får helt enkelt inte se ut hur som helst. Man brukar säga att en målgrupp måste svara mot fyra bestämda krav för att vi ska kunna bearbeta den.

Definierbar
Målgruppen måste kunna bestämmas. Vi kan till exempel välja att inrikta oss mot yrkesarbetande kvinnor i åldrarna 35 – 49 år med en årsinkomst på minst 250 000 kr. Vi kan inrikta oss mot företag som designar och konstruerar elektronisk apparatur eller mot golfspelare i Stockholmsområdet med ett handicap under 16. Oavsett vilka vi vänder oss till är det viktigt att veta hur våra kunder ser ut så att vi kan få en uppfattning om hur många de är och hur vi ska kunna utforma vårt erbjudande på ett tilltalande sätt.

Mätbar
Vi måste vidare veta, eller någorlunda säkert kunna uppskatta, hur många individer som ingår i vår målgrupp. Detta är inte minst viktigt när vi ska kalkylera kostnaderna för vår marknadsföring. Målgruppen måste vara tillräckligt stor för att vara lönsam. Om målgruppen är för liten måste vi antagligen utöka den. Är målgruppen för stor kanske vi är tvungna att göra ytterligare en segmentering.

Möjlig att betjäna
Målgruppen måste vara möjlig att nå med vår marknadsföring, försäljning och distribution. För att kunna anpassa vår marknadsföring är det också viktigt att veta vilka media som passar bäst. En geografiskt utspridd målgrupp är svårare att nå med exempelvis personlig försäljning.

Lönsam
Det viktigaste kravet. Målgruppen måste ge oss tillräckliga intäkter i relation till kostnaderna att betjäna den. Är målgruppen för liten eller köpsvag måste vi antagligen anpassa vårt erbjudande så att det passar någon annan målgrupp. Storleken på målgruppen är ibland inte det viktigaste. Många företag har få, men stora, kunder. Det viktiga är kundernas köpkraft och behov samt att produkten är ”skräddarsydd” så att kunden hela tiden återkommer.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande