Marknadsföring Marknadsundersökning - övning
Marknadsundersökning - övning
Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar statistik ur egna databaser som grundas på folk- och bostadsräkningen, företagsstatistik och specialundersökningar som regelbundet genomförs.

Övningsuppgift: Hämta information från SCB och besvara följande frågor:

a) Hur stor är totalmarknaden för frukt i Sverige?
b) Hur stor är marknaden per person för frukt i Sverige?
c) Hur stor är den totala livsmedelsförsäljningen på bensinstationer i Sverige?
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande