Marknadsföring Marknadsmixen - de fyra P:na
Marknadsmixen - de fyra P:na

När företag ska sälja varor eller tjänster är det viktigt att man väljer en bra marknadsmix, det vill säga en lämplig blandning av de fyra konkurrensmedlen, produkt, pris, plats och påverkan. Genom att kombinera dem så att de stöder varandra kan man totalt sett uppnå en högre effekt inom en viss kostnadsram.

Exempel
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande