Introduktion Studieanvisning
Studieanvisning

Kanske är det första gången du läser en kurs via dator, och kanske är det också första gången du läser med datorstöd. Hur går nu detta till? Vi hoppas att denna introduktion ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen.

Lärobok:
De läromedel vi rekommenderar är:

Med Goodwills Uppgiftsbok följer en skolversion av bokföringsprogrammet Edison Proffs på CD.

Tre moduler på webben
Den webbaserade delen av kursen består av tre moduler som behandlar områdena Kalkyler, Marknadsföring och Redovisning. De tre modulerna innehåller övningar med svar. Övningarna som tillhör modulerna Kalkyler och Redovisning är Excel-övningar och kräver att du har MS Excel installerad på din dator.

Dessutom finns fyra obligatoriska studiearbeten, även dessa i Excel, som du skall skicka till din handledare.

Parallellt med att du läser kursen på nätet läser du även läroboken och löser uppgifterna som finns i problem- respektive uppgiftsboken.

Om dina studier
När man läser kursen kan man göra det oberoende av tid och rum. Det är ett flexibelt och individanpassat sätt att läsa. Men med friheten följer höga krav på självdisciplin. Det gäller att verkligen tänka till och planera studierna noggrant - att schemalägga dem helt enkelt. Fundera över hur din vardag ser ut. Kanske måste du hoppa över något som du annars brukar göra, för det går förmodligen inte att lägga studierna ovanpå allt annat. Helt ensam är du förstås inte - din handledare finns för att hjälpa dig och det är meningen att du ska höra av dig så fort du har frågor eller problem.

Studieplanering
Det första du bör göra när du startar kursen är att kontakta din handledare. Därefter föreslår vi att du skriver ner dina förväntningar och gör din planering över när studiearbetena ska skickas in.

Lycka till med studierna!

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande