KonjunktionerKonjunktioner är små ord som binder samman satser eller delar av en mening (exempel: och, medan, men, eller).

Här får du en lista på ord som binder samman meningar eller en text. Observera dock att alla inte tillhör ordklassen konjunktioner. Det viktiga här är inte att lära sig ordklassen konjunktioner, utan några ord som används som sammanbindare! Då kan man skriva texter som är lätta att följa och förstå.

Connectors:

 whereas

 medan

 on the other hand

 å andra sidan

 although

 trots att, även om

 in spite of/ despite

 trots att

 even if / even though

 även om

 furthermore

 dessutom

 in addition

 dessutom

 apart from

 förutom

 first and foremost

 först och främst

 secondly (UK) second (US)

 för det andra

 finally

 till sist, avslutningsvis

 in conclusion

 sammanfattningsvis

Här kommer några översättningsmeningar:

1. Trots att jag har bott här hela mitt liv känner jag inte till alla restauranger.

2. Jonathan älskar sitt lejon medan Kristin hellre skulle köpa en panter. Å andra sidan inser båda två att det vore allra bäst med en katt.

3. Dessutom har de tio kilo kattmat hemma som lejonet inte vill äta.

Facit