Obestämd artikelHär kommer några regler till att börja med och sedan får du göra övningar. Fundera över om det är bäst att läsa regler först och sedan göra övningar, eller om det är bättre att fundera själv först och läsa regler när man löst uppgifterna.

I många fall används den obestämda artikeln (a, an) precis som i svenska, det vill säga framför räknebara substantiv.
Ex: I want a cat and a brand new Mercedes-Benz.

Engelskan har normalt alltid a eller an framför räknebara substantiv, även där vi inte har det på svenska.
Ex: I need to get a new driving license before we leave.
Jag måste skaffa nytt körkort innan vi åker.

När man talar om någons yrke, religion etc. måste man på engelska använda obestämd artikel.
Ex: My dad is an engineer and a millionaire.

Den obestämda artikeln används inte framför oräknebara ord (såsom furniture, money, advice etc.).
Ex. I need some advice. Jag behöver ett/lite råd.

 Här är några övningsmeningar. Skriv och kontrollera sedan i facit.

1. Margaret behöver en ny matta och en ny möbel till sitt vardagsrum.

2. Clinton är inte republikan, han är demokrat!

3. Hon är ateist har jag hört.

4. Vilken underbar dag!

5. Du måste gå till doktorn.

6. Han är pessimist, ingen idé att fråga honom.

An apple a day keeps the doctor away!
Ett äpple om dagen så lyder hälsolagen.
Här kommer ett tillägg till reglerna om obestämd artikel, nämligen att
a eller an används i många uttryck, se exemplet a day ovan. Testa dig med nedanstående meningar.

7. Jag hälsar på min brorson två gånger i veckan.

8. Det är synd att Arsenal inte spelar i kväll.

9. Men du har feber, du måste stanna hemma!

10. Varsågod och sitt ner!

Facit