Oregelbundna verbMrs Gillespie fell ill while visiting Sweden, and you bought grapes for her.
Det här är exempel på oregelbundna verb. De regelbundna slutar ju på -ed i imperfekt (ex: talked, walked). Gör översättningen nedan för att testa hur mycket du minns av de oregelbundna verben. Läs i grammatiken först om du behöver repetera vad som menas med oregelbundna verb.

Avslutningsvis ska du skriva ett "imperfect poem..." ;)

Gör översättningsmeningarna nedan och kontrollera i facit. Fortsätt sedan med fler övningar i övningsboken.

1. Jag blev arg och grävde ett djupt hål i min grannes gräsmatta.

2. Nästa morgon såg vi att en björn hade fallit ned i gropen och att den hade slagits med grannens hund.

3. Min man skakade på huvudet, sjönk ner i sin favoritfåtölj och brast i gråt.

4. "Du har brutit ditt löfte", sa han. "Vi skulle aldrig ha valt det här grannskapet där det finns så många hundar."

Time to work:

G 3  Dags att skriva en dikt! Bläddra bland de oregelbundna verben i grammatiken och välj ut tio. Nu ska du berätta en historia om någon.Välj en person: "John Brown", "Mary" eller ett pronomen: "She" och låt personen agera i dikten.

Exempel:

Belinda bought a dog,
and thought
if I brought it home I ought
to cut my costs,
so Belinda fed the dog in the neighbour's yard,
and all it ever ate and drank was
grass and seeds and snow.
I've found the perfect dog,
Belinda thought,
as she fought the neighbour's horse
to get the grass.

Time to work:

G 10 Write an "imperfect poem". Use this format and describe what happened to somebody (choose a person or a pronoun: "John Brown", "she").