Facit - Oräknebara substantiv


No news is good news.

News, advice, money, homework, furniture m.fl. upplevs som en enhet och är oräknebara! Därför står verbet i singular.

What bad luck!

Ingen artikel framför de oräknebara substantiven.

We have made some progress.

Progress upplevs som en enhet = oräknebart (se news), some måste användas (inga räkneord framför!).

We get too much homework!

Bestämningsord som this, that, much etc. måste stå i singular.

Where is her money? I hid it in the car.

Money upplevs som en enhet (se news). Verb liksom bestämningsord ska stå i singular.

Gick det bra? Fortsätt i din övningsbok och gör ytterliggare några uppgifter, tills du känner dig säker.