Grammatik - introduktionNedanstående moment är lämpliga att gå igenom/repetera i Engelska A. Har du nyligen läst engelska och övat mycket grammatik kommer det kanske att vara enkelt. Om du glömt eller aldrig läst vissa moment blir det mer ansträngande.

Du väljer själv vilken övningsbok och grammatik du vill använda. Det finns ett antal som fungerar bra. Här är några förslag, diskutera med läraren efter att du gjort ett diagnostiskt test. Det finns på nätet, se adress nedan. (Dessutom kommer du att få göra ett kortare prov vid vårt första lektionstillfället, så du hamnar på rätt nivå.)

 Litteraturförslag:

Hargeviks engelska grammatik (Almqvist&Wiksell)

Övningsbok i engelsk grammatik (Hargevik) del 1 eller 2, beroende på dina förkunskaper

English Grammar Check (Håkan Plith, Appia)

OBS! Grammatikövningar med olika svårighetsgrad finns hos förlaget Appia, läs mer under Time for a test, nedan.

Här kommer momenten du bör gå igenom:
(Om du behöver repetera termer/svensk grammatik gå till kursen Svenska A, som också finns utlagd på nätet. Se IT-centers hemsida http://itc.edu.stockholm.se)

Substantiv

regelbunden/oregelbunden plural
räknebara/oräknebara substantiv
bestämd/obestämd artikel
genitiv (ägande)
 
Verb
verbböjning (tredje person singularis "s")
tempus (tidsformer)
omskrivning med do
oregelbundna verb
ing-form
hjälpverb (ex: shall, will, must etc.)
 
Pronomen
skillnaden it/ there
personliga
possesiva (ägande, my-mine etc.)
determinativa (utpekande, this-that)
relativa (who, which, that etc.)
some - any
either, neither, none of
 
Adjektiv
komparation (stor-större-störst)
 
Adverb
vanliga adverb
skillnad adjektiv/adverb
 
Prepositioner
 
Konjunktioner/connectors= sammanbindande ord
 
Ordföljd

Därutöver övningar som du väljer själv! De finns på nätet och i allehanda övningsböcker. Frågor skickar du in till vår grammar newsgroup. Och glöm inte att anteckna i din logbook hur det går med grammatiken!

Time for a test?

Gå till Appia, (ett läromedelsförlag) som har lagt upp grammatik- , ord- och läsförståelsetester på nätet. Du hamnar på hemsidans förstasida och får därifrån klicka dig fram. Välj Engelska, nivåtest. Det är ett diagnostiskt prov du gör för att se vilken nivå du ligger på.

På den första lektionen diskuterar vi hur du ska arbeta, bl.a. utifrån resultaten från ditt diagnostiska prov.

Lycka Till!