Kursbeskrivning


Engelska A 100 poäng , distanskurs

Skumma igenom sidorna i den här informationsdelen. Informationen i början av kursen är på svenska medan kursen i övrigt är helt på engelska. All kommunikation med lärare, via e-post eller inom kursen, sker också på engelska.

Kursen följer skolverkets mål för Engelska A. Målen och betygskriterierna finns här i informationsdelen.


För att kunna genomföra kursen måste du ha:

Du läser största delen av kursen på distans och de gånger vi träffas har vi muntliga övningar, genomgångar, redovisningar osv. Första gången vi ses får du göra ett diagnostiskt test. Vi diskuterar dina mål och vilka moment du behöver koncentrera dig på (läsförståelse, hörförståelse, att tala, att skriva, grammatik, ordkunskap etc).

Kursen avslutas med dina redovisningar och det nationella provet i Engelska A.

Om kursmaterialets delar:

Information

Information om Engelska A:
Mål, betygskriterier, tips om studieteknik och språkinlärning.

Information om distanskursens olika delar.
Förklaring till hur redovisningar ska gå till.

The basics

Här börjar du arbetet!
Olika typer av uppgifter: presentation, uttalsövningar, sökning på Internet, läsning och referat av artiklar. De flesta av uppgifterna är obligatoriska.- På första sidan av varje modul ser du vilka uppgifter som finns i modulen och vilka som är obligatoriska. Dessa är märkta med: Compulsory assignment

Your first novel

Läsning av en roman. Uppgifter samt tips på vad man kan säga när man förväntas diskutera sin roman. (OBS alla diskussioner sker i små grupper!) De flesta sidorna här är Compulsory assignment.

Where and who

Övningar där några delar av den engelsktalande världen är inblandade. Du får välja några uppgifter och några är obligatoriska.

Novels

Två romaner ska läsas under A-kursen. Instruktioner till läsning och redovisningar samt förslag på nästa romaner. Övningar som tar dig till bokhandlae på nätet.

Writing

Skrivträning - uppsats, brev och så vidare.

Grammar

Litteraturförslag (grammatikbok och övningsbok). Lista på grammatikmoment som du bör behärska. Övningsuppgifter med facit, där du kan testa dig själv. Klarar du alla de här sidorna behöver du inte köpa någon grammatikövningsbok!


Good luck and have fun!