Verb - introduktionTo do, to be, to talk, to walk...

Här hittar du några grundläggande begrepp som har att göra med verb. Kontrollera att du känner till dem innan du går vidare och gör övningar.

Tidsformer (tempus)
presens (nutid)
imperfekt/preteritum (dåtid, igår gick)
perfekt (har+verb)
pluskvamperfekt (hade+verb)
futurum (framtid, ska göra)

Regelbundna och oregelbundna verb
De regelbundna verben slutar på -ed i imperfekt ex: I have talked to him and helped him.
De oregelbundna verben ändrar sig "hursomhelst", ex: I bought a car and went over to his house.

Grundform och "ta tema på.."
Grundformen är den form man sätter att framför på svenska och to på engelska. To eat, to work etc.

När man tar tema på ett oregelbundet verb börjar man med grundformen: eat
sedan lägger man till imperfektformen: ate
och så slutligen perfekt particip (som används för att bilda perfekt och pluskvamperfekt):eaten

 go

 went

 gone

Används för att bilda till exempel futurum:
I will go.

Imperfekt: I went to work yesterday just like any other day.

Används för att bilda perfekt och pluskvamperfekt,
till exempel :
I have gone to work every day. I had asked him about that!

Hjälpverb och huvudverb

Jag ska köpa en bil.
köpa är huvudverb (talar om vad som händer)
ska är hjälpverb (på engelska: will, may, might, should, etc.)