Pågående form / ing-form


När används ing-form och när används enkel form (den vanliga verbformen)? Titta på exemplet nedan och formulera en regel:

 I cook for my husband once a fortnight, lucky dog!

 I am cooking for tonight's party, so I can't go right now.

Varför måste det vara enkel form i det första exemplet och ing-form i det andra? Regeln finns på sidan 3.4.1 Ing-formen regel om du vill kontrollera ditt svar.

Många gånger hör man vad som låter rätt, och då är allt gott och väl, andra gånger kan man behöva ta till en regel.

Faktum är att många svenskar överanvänder ing-formen, man tror helt enkelt att den enkla formen aldrig ska användas. Överdriv alltså inte!

Om något är pågående, det vill säga håller på att hända just nu, måste man ha ing-form på engelska!

Jämför matlagningen varje torsdag i exemplet på föregående sida.
Det är en vana, inget som pågår just nu.
Om något upprepar sig med jämna mellanrum använder man alltså den vanliga enkla formen!

Exempel:

Look, it's raining again. Det regnar igen (dvs. just nu).

She is writing a letter. Hon håller på och skriver.

Jämför: She writes to him every Sunday.
Hon skriver till honom varje söndag.

Time to work :

G 10a: Verkar det logiskt? Skriv till vår grammar newsgroup och ge fem exempel på saker du brukar göra, och en sak du håller på med just nu. (Studying grammar, kanske?)

Tänk på uttrycket, usually.
Exempelvis: I usually clean on Sundays.
Jag brukar - vanligtvis - städa på söndagarna.


Nedan finns fler övningsmeningar. Översätt och fundera över varför det ska vara pågående eller enkel form. Svar och några regler finns på nästa sida. Lycka till!

1. Jag kan inte komma, jag äter just nu.

2. Han gick utan att säga adjö.

3. Du måste sluta röka!

4. Jag höll på att kasta snöboll i klassrummet när läraren kom in.

Facit