Facit - Bestämd artikel


1. Butter is expensive these days.

2. Society is changing.

3. I am very fond of Russian music.

4. Do you believe in heaven and hell?

6. Human nature.

7. The climate is changing.

8. We want to protect the environment.

Engelska substantiv med allmän betydelse står utan bestämd artikel.
Det talas om smör i allmänhet i exemplet ovan, inte smöret du köpte i morse.

Detta gäller oräknebara ord i singular och ord i plural. Climate är ett räknebart substantiv som står i singular, alltså måste det ha artikel.

Krångligt? Läs grammatikens paragrafer om bestämd artikel, där finns fler förklaringar och gör sedan övningar i din övningsbok.