Either, neither, none of



-Neither of the twins wants to come!
-Well, none of the Ringling brothers will come either!
-That means either of you two have to do it!


Vad är skillnaden mellan neither of och none of?

Neither of them = ingen av dem (två stycken)
None of them = ingen av dem (fler än två)
Either of you = någon av er

Här är några meningar du kan testa dig med:

1. Lucy och Carl skärp er! Ingen av de andra har tappat bort så många filer.

2. Någon av er måste leta rätt på filerna.

3. Lucy och Carl jobbade i timmar igår, men ingen av dem lyckades leta rätt på utkastet.

Facit