Facit - Ing-form


Här kommer facit och några fler regler för ing-formens användning. Kontrollera att du behärskar reglerna.

1. I can't come, I am eating right now.

eating, eftersom det är något som pågår just nu

2. He left without saying goodbye.

saying, ing-form används efter preposition (without är en preposition).

3. You have to quit smoking!

smoking, ing-form efter vissa verb som uttrycker att man startar/slutar med något. Exempelvis: start, stop, quit. Läs vidare i grammatiken.

4. I was throwing snowballs in the classroom when the teacher came in.

throwing, ing-form används när man beskriver något som pågick just när något annat händer. Snöbollskastningen var i detta fall i full gång när läraren klev in. Observera också att eftersom detta var i då-tid, läraren kom in, så måste det heta "was throwing snowballs".

Fortsätt med fler övningar i din övningsbok.