Omskrivning med doOmskrivning med do används i engelska i nekande satser: I don't like grammar och i frågesatser: Do you like maths?

Obs! detta gäller både nutid (presens) och dåtid (imperfekt/preteritum). Exempel: We didn't like it.
Däremot inte i perfekt (har+verb) eller pluskvamperfekt (hade+verb). Exempel: Have you ever liked maths? Had she taken the test?

Här är några övningsmeningar, använd papper och penna.

1. Tycker hon inte om katter?

2. Varför frågar du? Har någon försökt förgifta katten?

3. Anna och Karen gjorde det inte, det är jag säker på.

4. Har du någonsin försökt skänka bort en kattunge?