Substantiv - introduktion"Substantiv är namn på ting såsom boll och ring" är minnesramsan som användes (används?) i svenskundervisningen. Substantiven kan böjas på olika vis:

singular och plural (ental och flertal)
obestämd artikel (a eller an framför substantivet)
bestämd artikel (the framför substantivet)
genitivform (ägande, the boy's book, the colour of the book)

Det finns dessutom olika typer av substantiv:

Konkreta: boll, ring, katt osv.
Abstrakta: kärlek, glädje, lycka osv.