Oräknebara substantivMan kan inte räkna lycka eller smör, möjligtvis kan man mäta dem...

Eftersom man inte kan säga en lycka och sedan två lyckor, kallas dessa för oräknebara substantiv. Vill man nödvändigtvis ha dem i plural får man tala om flera smörpaket och flera lyckliga stunder, formulera om det alltså.

Spelar det någon roll? Ja, man måste lära sig skilja mellan räknebara och oräknebara substantiv eftersom dessa böjs på olika sätt.

Testa dig själv med nedanstående exempel och läs sedan vidare i grammatiken. En del ord som är räknebara på svenska är oräknebara på engelska!

Dags att ta fram papper och penna! Översätt meningarna till engelska och kontrollera sedan i facit. Lycka till!

1. Inga nyheter är goda nyheter.

2. Vilken otur!

3. Vi har gjort några (lite) framsteg.

4. Vi får alldeles för mycket läxor!

5. Var är hennes pengar? -Jag gömde dem (pengarna) i bilen.

Facit