Tredje person -sEftersom den enda verbform i engelska i presens (nutid) som ändrar sig är tredje person (han, hon, den, det) borde det vara lätt att komma ihåg lärarens ord: "Du måste ha "s" i tredje person presens!"

I speak but he speaks louder when we are at the meeting.
I do but he does. (Stavningen ändras något.)

Det finns förstås vissa undantag, till exempel hjälpverben can, shall, must, will, där presensformen inte ändras i tredje person.

I can and he can
I will
and she will

Men detta kan ibland vara nog så svårt att minnas och dessutom finns det fall där man kanske inte är helt säker. Testa dig själv med meningarna nedan.

Använd papper och penna.

1. Peter tycker om att åka skidor, men Becky och Anna tycker inte om det.

2. Jag går till jobbet, men min syster cyklar.

3. Becky och Anna har köpt nya skidor, men ingen av dem tycker om det.

4. Hon måste komma.

5. Peter kan hjälpa dig med läxorna.

Läs i grammatiken om verb, s i tredje person singular, om du känner dig osäker på det här.

Facit