Energi och miljö - isolera fönster

I avsnittet om glas talar vi mycket om att spara värme. Sverige är ett kallt land. Cirka 20 procent av all energi som vi använder går till att värma våra hem. Om man sänker temperaturen hemma med en grad Celsius, kan man spara fem procent av energin som man använder till värme. Mycket värme försvinner genom fönstren så man kan spara energi om man isolerar dem. Man kan:

Alltid när man tätar fönster måste man kontrollera att det är bra luftcirkulation. Annars kan luften bli sämre i huset och man kan få fuktskador och mögel. Kanske behöver man sätta in en ventil.