Miljöglas med metallskikt

Isolerrutor har lågt U-värde för att det har flera rutor, det är isolerat och det kanske har en speciell gas mellan rutorna. Men man kan också spara värme genom att lägga ett tunt skikt, lager, av metall på glaset. Det kallas lågemissionsskikt. Det kan vara guld, silver, koppar eller tennoxid. Man lägger ett tunt skikt direkt på glaset, eller så gör man en tunn film som man sätter fast på rutan.

Värmen reflekteras på glas med metallskikt och så sparar man energi.

Fönster med låga U-värden kallas för energieffektiva fönster. Ett fönster med lågt U-värde ger en högre temperatur på det inre glasets yta vilket innebär en bättre komfort inomhus då kallras försvinner. Det innebär också att i rum med hög luftfuktighet minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida. Många fönstertillverkare saluför idag fönster med U-värde kring 1,3 W/(m²K) som standardfönster.