Betong

I byggbranschen använder man mycket betong. Det är en blandning av cement, sten, grus och vatten. Man blandar också i ämnen så att betongen inte fryser, så att den blir tjockare eller tunnare eller så att betongen härdar, blir hård, snabbare.

Konsistens
Det finns olika konsistens på betong. Konsistens är hur tjock eller tunn en massa är eller om den flyter ut eller är lite torr. Man använder olika konsistens för olika arbeten. Jordfuktig betong är tjockast. Mycket lättflytande betong är tunnast. Det finns sju konsistenser på betong:

Tillverkning
Betong tillverkas i fabriker, men på stora byggen gör man oftast sin egen betong. Man använder olika typer av cement. De vanligaste är

Man kallar stenkorn som är större än 8 mm i diameter för sten. Det finns makadam som är krossad sten och singel, som har rund form. Grus är mindre än 8 mm och sand är mindre än 4 mm i diameter.

Hållfasthet
Betong har god tryckhållfasthet. Det betyder att den klarar starkt tryck. Draghållfastheten är inte så bra. Därför armerar man betong. Man lägger i stänger av stål. Man använder också nät, armeringsnät.