Från träd till planka

Lite mer än hälften av Sveriges land består av skog. Gran är det vanligaste trädet men det finns också mycket tall och björk. När man hugger ner, eller fäller, träd kallas stammen som ska bli till brädor för timmer. Det klassificeras av en timmermätare som bestämmer om det ska bli pappersmassa eller om det ska skickas till ett sågverk och bli virke.

I ett sågverk sågar man timret till plank och brädor som torkas. Sedan transporterar man virket till en brädgård där man säljer det. När man sågar virket får man också spån och flis. Av spån och flis tillverkar man till exempel spånplattor och annat byggmaterial.

Klass Trädslag
Tall Gran
1 Högklassigt snickerivirke Högklassigt snickerivirke
2 Friskkvistvirke till snickerier, möbler och panel Friskkvistvirke, används mest till paneler och golv
3 Virke till byggnadssnickerier, till exempel dörr- och fönsterkarmar Konstruktionsvirke med särskilda krav hållfasthet och formbeständighet. Används t ex i takstolar
4 Övrigt snickeri- och byggvirke

Övrigt virke för engångsemballage och dylikt

5 Övrigt virke för engångsemballage och dylikt