Isolerglas

Man förlorar mycket värme genom fönster. I en vanlig villa försvinner 15-20 procent av husets värme på det sättet. Man mäter hur mycket värme som kommer ut mellan olika delar av ett hus och man kallar det U-värde. Ett fönster som har lågt U-värde isolerar bra. Ett högt U-värde betyder att mycket värme försvinner ut.

U-värde=hur mycket värme som sipprar ut i en byggnadsdel.

En isolerruta är två eller fler rutor som man har satt ihop med en speciell list av metall. Isolerruta kallas också förseglad ruta. Att försegla betyder ungefär att stänga helt. Man har alltså satt ihop flera rutor och stängt så att ingen luft kan komma ut eller in mellan rutorna. Det är oftast luft mellan glasrutorna men man kan också ha andra gaser där, t ex argon eller krypton. Kanten på isolerrutan är förseglad med en massa så att gasen inte kan läcka ut. En isolerruta har lågt U-värde.