Facket
HinkSvenska Målareförbundet är målarnas fackförbund. Fackförbundet hjälper målarna att förhandla om löner och villkor vid anställningar. De ordnar också utbildningar. Svenska Målareförbundet är en del av LO. LO är Sveriges största organisation för fackförbund.

Arbetsgivarnas organisation heter Målaremästarnas Riksförening. De hjälper företagen med villkor vid anställning. De ska också skapa intresse för måleri så det blir fler arbetstillfällen för målare i Sverige.

Målarnas fackförbund och arbetsgivarnas fackförbund har kommit överens om ett kollektivavtal. I kollektivavtalet står det vad förbunden har bestämt om löner, anställningsvillkor och arbetstider. Där står också hur man ska arbeta för att inte släppa ut gifter och förstöra naturen och miljön. De har också kontakt med politiker.