Undantagslistan

Man måste lämna gamla rester av färg, gamla färgburkar, rester av lösningsmedel och gamla verktyg till en miljöstation. Man får inte kasta något i soporna eller i avloppet. Man tvättar verktygen i vatten. Det vattnet får man inte hälla i avloppet.

Vinyl eller pvc är ett material av plast som inte är bra för miljön. Därför använder man inte tapeter av vinyl så ofta. I kök har man ofta använt vinyltapet för att den är lätt att tvätta. Nu använder man tapeter av akryl i stället för vinyl för de tapeterna är bättre för miljön.

Undantagslistan var ett avtal som berättade när man fick använda färger som är farliga för miljön och för människors hälsa. Det är färger som innehåller lösningsmedel t.ex. lacknafta. Alkydfärg innehåller lösningsmedel. Det är Svenska Målareförbundet och Målarmästarnas Riksförening som hade skrivit under/på avtalet. Inomhus får man bara använda vattenbaserad färg. Det fanns några undantag, de stod på undantagslistan. Det var t.ex. när man målade bågar och karmar i fönster. Nu får man måla med vattenburen färg. Om man måste måla med oljebaserad färg eller annan färg som är dålig för miljön måste man söka tillstånd. Tillståndet söker man hos facket.