Att täta fönster

Man kan täta fönster mellan båge och karm. Då använder man oftast en list av gummi. Sätt tätningslisten nära den varma sidan. Då stannar den varma luften inne i huset. Om det kommer varm luft mellan fönsterrutorna blir det kondens. Kondens är vatten från luften. Sätt tätningslisten på bågen om den öppnas inåt. Men sätt listen på karmen om bågen öppnas utåt. Listen ska klämmas ihop lite när man stänger fönstret. Justera bågen så att fönstret går lätt att öppna och stänga. Justera stängningsbeslag och gångjärn om det behövs. Kontrollera att det finns bra ventilation i huset.

Fogen mellan karm och vägg ska vara lika tät som väggen. Den ska alltså vara helt tät. Där tätar man i två steg. Man har regntätning på utsidan och vindtätning innanför. Fogen måste också vara värmeisolerande. Annars kommer varm luft in där och det blir kondens.

Man monterar man oftast en list mellan kopplade bågar. Den ska skydda mot damm, och den får inte vara lufttät. Det är viktigt att luft cirkulerar i mellanrummet mellan bågarna.