Måleri

Målning eller måleri är ett hantverk som syftar till att täcka en yta med färg. Man använder i första hand olika typer av penslar eller rollar för att fördela ut färgen.

Målning av byggnader och andra fasta anordningar utförs framför allt för att skydda ytor mot nötning från atmosfären, som vind, nederbörd och solblekning, och för att underlätta rengöring. Den har också dekorativt syfte.

Källa: Wikipedia