Målning av väggar
  1. MålartvättTvätta väggen/ytan för att den nya färgen ska fästa bra. Använd målartvätt eller målarsoda och vatten. Tvätta nerifrån.
  1.  Skrapa upp blåsor och ojämnheter med en stålspackel.
  1. Laga och spackla hål och ojämnheter.
  1. Slipa av de ytor som är spacklade. Damma av ytan.
  1. Sparmåla runt karmar, vinklar etc. man målar små detaljer med en pensel dvs man sparmålar. Måla med en grundfärg. Välj en grundfärg som har liknande kulör som färgen på den färdiga väggen ska ha.
  1. Färgen ska inte torka mellan sparmålning och målning av väggarna. Man målar våt färg i våt färg, dvs vått i vått.
  1. Gör färdigstrykningen. Man målar med den färg som ska vara på väggen. Om väggarna ska gå att tvätta, välj en färg med ett högre glansvärde. T.ex. från 20-40.  

FärgburkarFärgen kan ha olika glansvärde. Det finns en skala som mäter glansvärde från 0-100.  Om du ska kunna tvätta väggen ska färgen ha ett högre glansvärde. Normalt har väggarna i ett vardagsrum glans 7 och tak brukar ha glans 2-4. Det finns olika namn på hur mycket glans färgen har. Högblank är 90 eller mer, blank är 60-89, halvblank är 30-59, halvmatt är 11-29, matt är 6-10 och helmatt är 5 eller mindre.

Tvättning för gott

Ibland behöver inte målaren måla om väggen. Ytan har bra kvalitet men är smutsig, då tvättar målaren bara ytan. Målaren tvättar ytan nerifrån och upp med såpa och vatten. Sen sköljer han och torkar rent med en svamp uppifrån och ner. Den här behandlingen heter Tvättning för gott. Den här behandlingen gör målaren ofta på plåtdörrar eller fönster som har karmar av plåt.