Träarbetare

En träarbetare har många olika arbetsuppgifter. Man måste kunna arbeta självständigt och se själv vad man behöver göra t ex på ett bygge. Man måste också kunna samarbeta medTräarbetareandra eftersom det är många olika yrkesmän som jobbar på ett bygge.

En träarbetare bygger formar där man gjuter betong. Det är en ganska vanlig arbetsuppgift. På många nybyggen monterar man prefabricerade byggelement. Det betyder att väggar, golv, tak och annat är färdiga när de kommer från fabriken.

Träarbetaren kan också montera olika saker, mellanväggar, dörrar, fönster, skåp och annan inredning. Man sätter upp reglar, gipsskivor, spånskivor eller panel.

När man arbetar med renovering är det ofta fler saker som man tillverkar själv. Då finns särskilda krav på att hantverkaren kan sitt yrke.

Man kan utbilda sig till träarbetare på Byggprogrammet på gymnasiet eller på Komvux i en del kommuner. Man kan också bli anställd som lärling och få utbildning på ett byggföretag.