Förbehandling och underbehandling

Innan man börjar arbetet bör man skydda golvet och inredningen så att de inte blir smutsiga. Man kan täcka golvet med papp. Man börjar med att göra en noggrann kontroll av ytan man ska tapetsera. Sen bestämmer målaren vilken typ av underarbete han ska göra. Underarbetet gör målaren före han börjar tapetsera. När målaren är klar med underarbetet ska ytan vara/ är ytan jämn, ren, torr och fast.

Om väggen redan har en tapet/ är tapetserad kan ytan vara ojämn. Det finns också risk att den gamla tapeten på väggen lossnar när man tapetserar om. Målaren kan bestämma att han vill skrapa ner hela den gamla tapeten. Det kallas nedskrapning av tapet när man tar bort allt av den gamla tapeten. Nedskrapning av tapeten kan man göra på flera olika sätt. Målaren använder vatten som ska lösa upp klistret och den gamla tapeten.

VerktygMålaren kan också bestämma att han bara behöver skrapa bort lösa bitar av den gamla tapeten. Det kallas uppskrapning av tapet när man tar bort lösa bitar av den gamla tapeten. Ibland är underbehandlingen bara att målaren hyvlar eller slipar ned tapetens skarvar. Men ofta behöver målaren spackla tapetskarvarna. Han använder sandspackelfärg som han spacklar med en bredspackel. Det är viktigt att ha tunna lager med spackel. Om det är för tjocka lager med spackel kan det bli skuggor på väggen. Därför om ett starkt ljus lyser på väggen från sidan t.ex. en stark lampa eller solljus kan det bli skuggor på väggen av för tjocka lager spackel. Det starka ljuset kallas för släpljus och är ett stort problem för målaren.

Målaren behöver alltid tätspackla sprickor som finns i vinklar före målning. Man kan använda remsor av glasfiber och sandspackel eller en fogspruta med latexfog.

Väggen kan ha ett starkt sugande underlag t.ex. ny puts, betong, spacklade väggar. För att tapeten ska fästa bra måste målaren göra det starkt sugande underlaget till ett inte/icke sugande underlag. Man gör då en förlimning.

Om målaren ska tapetsera en ljus och tunn tapet på en mörk vägg, kan den mörka väggen lysa igenom. Målaren behöver grunda dvs måla ytan med en grundfärg i tapetens ton/färg. Väggen kan vara skadad av fukt eller nikotin. Då måste målaren först tvätta väggen. Sen behöver han måla väggen med en speciell färg så man inte ser skadorna på väggen.

Olika underlag och väggar behöver olika typer av underarbete. Målaren tittar på underlaget. Sen bestämmer han vad han ska göra/vilket underarbete han måste göra.