Spackling

SpacklingDet finns olika typer av spackling.

  1. Ispackling gör man för att fylla igen små hål och skador på ytan
  2. Påspackling gör man efter ispacklingen. Man spacklar på ytan så att den blir jämn innan målningen.
  3. Bredspackling är när man spacklar hela väggen.
  4. Tätspackling gör man i sprickor och vinklar. Man tätspacklar med latexfog.