Arbetsskador

VarningsskyltDet är tyvärr vanligt med arbetsskador i både byggbranschen och trävaruindustrin. Det beror på tungt arbete, många maskiner, buller, stress och andra orsaker. Det är också ganska vanligt med olyckor på arbetet. 1996 hände ungefär 3000 olyckor i byggbranschen. Det är mycket men det har blivit bättre. Det är viktigt att arbeta på ett säkert sätt.

Det finns en myndighet som kontrollerar arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket. De valde ut sex branscher mellan 2002 och 2006 som de arbetade extra mycket med. Dessa branscher hade en del problem med arbetsskador. Byggbranschen och trävaruindustrin var båda med på den listan. Arbetsmiljöverket har arbetat med regler och information för att göra arbetet säkrare.

Företagen vill självklart också att det ska bli färre skador och olyckor i arbetet. De ska planera arbetet, se till att det finns skydd och att det är ordning så att de som arbetar inte skadar sig. Facken kontrollerar att företagen följer lagen och reglerna. På varje arbetsplats ska det finnas ett skyddsombud som kontrollerar att arbetsplatsen är säker och att alla använder skydd som behövs. Skyddsombudet kan stoppa arbetet om det är farligt.

Alla yrkesmän har ansvar för att arbeta på ett säkert sätt. Det är en del av yrket att kunna säkra metoder och bedöma risker. Många använder speciella checklistor. Det är en lista på saker som man ska kontrollera innan man börjar arbeta. Man kontrollerar verktyg eller maskiner, skydd som behövs, olika moment i arbetet och ser på risker som kan finnas. Det är ett sätt att se till att arbetet är säkert.