Wien Studiearbeten
Studiearbeten

Muntliga uppgifter

1. Das Bild des Tages
Gå in på der Spiegels hemsida. Under rubriken Augenblick kan du se en dagsaktuell bild samt tidigare publicerade bilder. Välj ut en bild eller ett foto med en (eller flera personer) och arbeta med följande uppgifter:

a) Beschreibe zuerst das Bild oder das Photo!

b) Gib die Person auf dem Bild oder auf dem Photo eine Biographie: Herkunft, Familie, Wohnort, Arbeit, Ausbildung, Interessen, Beschäftigung, was dieser Person im Leben zugestossen ist u.s.w.

b) Berichte, was die Person hier macht, worüber denkt er oder sie, was sie erlebt hat, was sie fühlt u.s.w.

c) Welche Gefühle und Gedanke weckt das Bild?


2. Webbübung
I övningen Bekannte Wiener har du tagit reda på fakta om personligheter med anknytning till Wien. Berätta på ett sammanhängande sätt på tyska om de olika personerna.


3. Sprachbiographie Deutsch II
Summera ditt arbete med kursen i tyska steg 3. Utgå från punkterna i listan och skriv ned dina kommenterar kring hur du arbetat med de olika delarna. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Jämför med de kommentarer du gjorde under övningen Sprachbiographie Deutsch I i början av kursen.


Skriftliga uppgifter

Einblicke
Uppgift A – Zur Diskussion, sidan 172

Eine deutsche/österreichische/schweizerische Familie
Skriv nu ett brev till din låtsasfamilj, där du antingen presenterar dig som deras nya au pair, eller som deras utbytesstudent. Berätta om dig själv och ditt liv (hur gammal du är, var du bor, familj, intressen, vad du vill jobba med, hur mycket tyska du redan kan, varför du valt att läsa tyska, vad du hoppas få ut av vistelsen etc.). Ställ frågor om familjen och sådant du behöver veta för din vistelse. Här behöver du repetera frågeorden. Du ska också i brevet visa att du förstår skillnaden mellan ob och wenn. Dessutom ska texten innehålla minst fyra possessiva pronomen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande