Hamburg Die Hanse
Die Hanse

Under 1300-talet hade tyskan (det vill säga de dialekter som talades i norra Tyskland) ungefär samma ställning och funktion i Sverige som engelskan i dag. Tyskan fungerade som gemensamt språk i hela Hansaområdet. Men vad var nu Hansan egentligen?


Nedan följer en kort text om Hansan, men för att den ska bli fullständig måste du fylla i de ord som saknas. Orden har du i rutan längst ned på sidan, men var ska de placeras? Dra dem till rätt plats.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande