Salzburg Studiearbeten
Studiearbeten

Muntliga uppgifter

1. Tagesschau
Gå in på www.tagesschau.de och titta på den senaste nyhetssändningen under rubriken "Sendungen". Välj ut två nyheter som du sedan återberättar för din lärare.


2. Webbübung
Redovisa övning Mozart - ein musikalisches Genie muntligt och besvara därefter följande frågor utförligt:


3. Webbübung
Redovisa övningen Willkommen im Hotel Storfjället muntligt. Tänk dig att du ska hålla ett kort föredrag på cirka fem minuter där du på ett lockande sätt beskriver Storfjället för en grupp tysktalande som funderar på att förlägga en semesterresa dit. Utgå från de fakta du fått i övningen samt din egen fantasi.


Skriftliga uppgifter

Einblicke
Uppgift A - Zur Diskussion, sidan 135

Eine deutsche/österreichische/schweizerische Familie
Den här gången ska du beskriva familjens julfirande. Berätta om tiden strax före jul, om hur man förbereder och planerar för julen. Beskriv sedan själva julhögtiden. Ta reda på så mycket du kan om traditionerna där din familj bor. Hitta också på detaljer kring hur just den här familjen brukar fira jul. Var/hos vem brukar de fira? Vilka brukar vara med? Hur gör de med julklappar? Vad finns alltid med på deras julbord?

I det här textavsnittet ska du använda dig av rikligt med adjektiv och visa att du förstått både svag och stark adjektivböjning. Du ska också på minst tre ställen använda dig av relativa pronomen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande