Bayern Studiearbeten
Studiearbeten

Muntliga uppgifter

1. Meine Woche
Berätta utförligt om vad du gjort under en vecka. Använd dig av perfekt och försök säga åtminstone fyra meningar om varje veckodag. Du kan även använda din fantasi och fabulera fritt om en vecka i ditt eget eller någon annans liv.


2. Webbübung
Redovisa övningen Bierland Bayern muntligt.


3. Webbübung
Redovisa övningen Christkindlesmarkt in Nürnberg muntligt.


Skriftliga uppgifter

Einblicke
Uppgift E, sidorna 75-76

Eine deutsche/österreichische/schweizerische Familie
Beskriv en dag i någon av familjemedlemmarnas liv. Beskriv allt ifrån morgonbestyr till yrkes- eller skolliv samt kvällsaktiviteter. Skriv i presens Texten ska innehålla tidsuttryck av olika slag (på morgonen, på kvällen, på eftermiddagen, före frukost, på måndagarna, kl XX etc). Använd dig också av minst två löst sammansatta verb.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande