Hamburg Studiearbeten
Studiearbeten

Muntliga uppgifter

1. Selbstvorstellung I
Presentera dig själv på tyska för din lärare. Använd dig av punkterna nedan och bygg därefter ut en fyllig presentation av dig själv. Skriv ned stolpar och försök sedan att i samtalet med din lärare tala så fritt som möjligt.


2. Sprachbiographie Deutsch I
a) Försök att på svenska summera dina tidigare studier i tyska. Ta hjälp av frågorna nedan.

b) Avsluta med att formulera fem råd på tyska till en elev som precis har börjat att läsa tyska. Vad ska han eller hon tänka på? Vilka tips och råd har du att ge?


3. Webbübung
Redovisa övningen Ein bißchen Gesschäftsdeutsch muntligt. Förbered dig även på att kunna förklara på tyska vad orden du använt i meningarna betyder.


Skriftliga uppgifter
Under kursens gång ska du dels redovisa vissa utvalda uppgifter ur läroboken, dels arbeta med en längre sammanhängande text som du bygger ut allt eftersom under kursens gång. Den texten ska handla om en tysk, österrikisk eller schweizisk familj som du själv skapar och samlar fakta kring. Här kan du ha stor nytta av Internet och delstaternas hemsidor.

Varje gång får du, förutom innehållsliga ramar, några grammatiska förutsättningar som du ska hålla dig till. På så vis får du tillfälle att mer aktivt fundera kring och tillämpa de grammatikavsnitt som boken tar upp. Du ska alltså läsa på i såväl Einblicke som MTG inför skrivuppgiften. Varje avsnitt bör omfatta ca 300 ord. De anvisningar som ges är tänkta att fungera som stomme till och utgångspunkt för berättelsen. Vill du spinna vidare längs egna trådar går det naturligtvis bra.

Hamburg
Einblicke
Uppgift G 2, sidan 24

Eine deutsche/österreichische/schweizerische Familie
Leta fram ett foto på en familj (eget eller ur någon tidning), eller rita en bild av en familj. Döp familjen (till exempel Die Blankenburgs, Die Freimanns) och beskriv familjemedlemmarna och även eventuella husdjur (ålder, utseende). Berätta om deras egenskaper och intressen. Placera också familjen i en tysk/österrikisk/schweizisk stad och tala om i vilken delstat/kanton den ligger.

Börja så här: Hier sind die Blankenburgs. Skriv i presens. Tre meningar ska innehålla bisatser och det ska finnas minst två konstruktioner som innehåller en preposition som styr ackusativ, och två konstruktioner som innehåller en preposition som styr dativ.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande