Zürich Fähigkeiten und Eigenschaften
Fähigkeiten und Eigenschaften

Här nedan beskriver nio olika personer vad de är bra på. Koppla ihop deras beskrivningar med ett begrepp (på svenska till exempel språkförmåga, god samarbetsförmåga). Slå upp ord du inte förstår. Dra begreppen till rätt person.

Vilka av egenskaperna tycker du passar in på dig? Diskutera med läraren eller en studiekamrat. Föreslå också lämpliga yrken som kan passa ihop med de olika egenskaperna. Använd ordlista och formulera hela meningar enligt detta mönster:
Wer immer eine Menge Ideen hat, kann z B als ... arbeiten.

"Den som" uttrycks ju med bara ett ord, wer på tyska och "som" i exemplet ovan heter als. I andra sammanhang måste du översätta "som" på andra sätt. Det lilla ordet "som" kan ju nämligen tillhöra olika ordklasser. Vilka och hur översätts "som" i de olika fallen till tyska? Titta i en grammatikbok.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande