Salzburg Wie heissen die Wohnungen?
Wie heissen die Wohnungen?

Vad heter våningarnas namn på tyska? Dra rätt ord till rätt våning.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande